kevinshopus.com | cargo

Bạn chỉ cần điền thông tin vào form bên cạnh và kèm theo link sản phẩm, KevinCargo sẽ kiểm tra tình trạng sản phẩm tại Mỹ và báo giá chi tiết cho bạn nhẹ, bao gồm tất cả chi phí theo công thức tham khảo bên dưới.
Tổng giá = Giá Sản Phẩm + Phí mua hộ + Tiền cân Ship hàng.

 • Giá sản phẩm = giá website + thuế Mỹ.
 • Thuế Mỹ từ 8% đến 11% tùy Tiểu Bang.
 • Phí mua hộ là 5% giá trị sản phẩm.
 • Tiền cân Ship từ Mỹ về tận nhà bạn: $7/kg.

Chỉ cần Gửi link sản phẩm
kevin sẽ báo giá chi tiết cho bạn ngay lập tức.

  Tên của bạn (*)

  Số điện thoại (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Link sản phẩm (*)

  Ghi chú