1.500.000 
Giảm -6%
+
Hết hàng
4.800.000  4.500.000 
+
Hết hàng
+
Hết hàng
Giảm -5%
+
Hết hàng
3.800.000  3.600.000